VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG
Trang chủ > Giới thiệu
Giới thiệu chung

 

Toàn cảnh Nhà thí nghiệm Tổng quát - Phòng thí nghiệm Thủy lực tại Cơ sở 2 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam- Bình Dương  

Phòng thí nghiệm Thủy công & Thủy lực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền nam hiện đặt tại Cơ sở 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
 
Phòng có khả năng nghiên cứu thí nghiệm các mô hình vật lý về thủy lực thủy công cho các công trình thủy lợi, thủy điện, nghiên cứu sâu các bài toán thủy lực môi trường và truyền chất. lan truyền nguồn nước…
 
Phòng thí nghiệm được trang bị nhiều  thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao.


Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng LAS-XD 143 được Bộ Xây dựng công nhận khả năng thục hiện các thí nghiệm theo Quyết định số 345/QĐ-BXD ngày 04/8/2010 và công nhận lại tại Quyết định số 1005/QĐ-BXD ngày 16/7/2007.

 

Danh mục các thí nghiệm được công nhận:

 

            1/ Thí nghiệm cơ lý ximăng
            2/ Thí nghiệm hỗn hợp bêtông và bêtông nặng
            3/ Thí nghiệm cốt liệu bêtông và vữa
            4/ Thí nghiệm thép xây dựng
            5/ Thí nghiệm bêtông nhựa
            6/ Thí nghiệm nhựa bitum
            7/ Thí nghiệm tại hiện trường (gồm 13 phép thử)
            8/ Thí nghiệm vữa xây dựng
            9/ Thí nghiệm cơ lý gạch xây
            10/ Thí nghiệm cơ lý gạch bêtông tự chèn
            11/ Thí nghiệm cơ lý gạch blốc bêtông
            12/ Thí nghiệm phụ gia bêtông và vữa
            13/ Thí nghiệm cơ lý gạch ximăng lát nền
            14/ Thí nghiệm vải địa kỹ thuật
            15/ Thí nghiệm dung dịch sét bentonit và vữa ximăng bentonit
            16/ Thí nghiệm khớp nối biến dạng PVC
            17/ Thí nghiệm dây théo bọc nhựa
            18/ Thí nghiệm bột bả tường


PHÒNG NGHIÊN CỨU NỀN MÓNG VÀ ĐỊA KỸ THUẬT
Huân chương Lao động hạng III (1998)
 

Thiết bị khoan hiện trường

Chức năng nhiệm vụ:
 

- Nghiên cứu địa chất công trình thủy lợi, xây dựng và dân dụng. ứng dụng công nghệ tiên tiến để xác định tính chất cơ lý của đất đá xây dựng công trình.
- Nghiên cứu các phương pháp khảo sát địa chất, thiết kế nền móng, lựa chọn vật liệu xây dựng các công trình thủy lợi.
 

Thiết bị nén 3 trục

- Nghiên cứu, bổ sung và xây dựng quy trình quy phạm về nền móng và địa kỹ thuật.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xử lý nền móng công trình, giải pháp địa kỹ thuật trong xây dựng và quản lý công trình thủy lợi, xây dựng, dân dụng,
- Thực hiện tư vấn và dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực nền móng và địa kỹ thuật.
- Đào tạo sau đại học chuyên ngành cơ học đất, cơ học nền móng, công trình ngầm.
 

Thao tác máy nén ba trục

Năng lực:
 

Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật được trang bị các thiết bị hiện đại: máy nén ba trục, thiết bị thấm bão hòa, thiết bị xuyên tĩnh, xuyên động và nhiều thiết bị hiện trường. Phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng công nhận năng lực thí nghiệm (mã số LAS - XD155) trong các lĩnh vực thí nghiệm cơ lý đất trong phòng và hiện trường, thí nghiệm kiểm tra độ chặt và chất lượng công trình đất đắp theo các tiêu chuẩn hiện hành.


 

Thao tác trên nồi hấp tiệt trùng

Phòng thí nghiệm Môi trường LAS-XD 1037 được Bộ Xây dựng công nhận khả năng thực hiện các thí nghiệm theo Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 13/12/2010.
 

1. Tên phòng thí nghiệm: PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG – TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI
1.1 Địa chỉ: ấp Hòa Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
1.2 Điện thoại: 0983966355 
1.3 Trưởng phòng thí nghiệm: ThS. Đồng Thị An Thụy
Điện thoại (CQ): 0983966355 Email: ceste.siwrr@gmail.com
 

2. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Địa chỉ: 658 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP.Hồ chí Minh.
Điện thoại: (08) 39238320 – (08) 39244286 Fax: (08) 9235028
 

3. Lĩnh vực hoạt động: 
Phân tích các yếu tố môi trường đất, nước, không khí, thủy sinh; nghiên cứu khoa học, đào tạo, hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ và phân tích môi trường.
 

4. Chức năng, nhiệm vụ của phòng thí nghiệm:
4.1 Phòng thí nghiệm Môi trường LAS-XD 1037 được Bộ Xây dựng công nhận khả năng thực hiện các thí nghiệm theo Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 13/12/2010 và được tổ chức BSI công nhận chứng chỉ ISO 9001-2008. 
Phòng thí nghiệm có khả năng thực hiện các phép phân tích môi trường có tính chuyên môn hoá cao đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học (quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường), công tác đào tạo và dịch vụ phân tích như: phân tích & đánh giá chất lượng môi trường không khí, môi trường nước-nước thải, đất, bùn trầm tích, các yếu tố thủy sinh, chất thải rắn tuân thủ theo các phương pháp như ISO, EPA, TCVN, APHA…bao gồm các chỉ tiêu:
- Các thông số lý học nước: màu, mùi, độ đục, cặn hoà tan (TDS), cặn không tan (TSS)
- Các chỉ tiêu hoá học thông thường: pH, độ dẫn điện (EC), độ mặn, tổng độ kiềm, tổng độ cứng, canxi (Ca2+), magie (Mg2+), clo (Cl-), Flouride (F-), sulfate (SO42-), phospho (PO43-), tổng Phospho, Hydro Sulfur (H2S), Clo tự do, CO2 tự do trong nước.
- Các chỉ tiêu kim loại nặng: nhôm (Al), sắt (Fe), coban (Co), niken (Ni), đồng (Cu), kẽm (Zn), cadmi (Cd), chì (Pb), crôm (Cr)…
- Các chỉ tiêu nhóm nitơ: tổng hàm lượng đạm (TN), nitrit (NO2-), nitrat (NO3-), amoni (NH4+).
- Các chỉ tiêu ô nhiễm hữu cơ: oxy hoà tan (DO), nhu cầu oxy sinh hoá (BOD), nhu cầu oxy hoá học (COD), tổng hàm lượng Carbon (TOC). 
- Các chỉ tiêu vi sinh: Bao gồm tổng corliform, Fecal Coliform.
- Các thông số môi trường đất: pH, độ ẩm, độ dẫn riêng, Tổng nito, Nito dễ tiêu, Tổng lân, Lân dễ tiêu, Các bon hữu cơ, Hàm lượng carbonat, Sulphat, Tổng Bazơ trao đổi, Tổng caxi và mage, Nhôm trao đổi, Sắt di động…
4.2 Tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trường cho các cá nhân, xí nghiệp, công ty, nhà máy có yêu cầu… 
4.3 Phối hợp các chuyên gia trong và ngoài nước, đào tạo, hợp tác, nâng cao năng lực trong lĩnh vực phân tích môi trường.

Giới thiệu
Giới thiệu chung Văn bản pháp lý
Thủy lực
Vật liệu xây dựng
Nền móng địa kỹ thuật
Môi trường
Thủy động lực sông biển

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

 658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG

Ấp Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Website: labs.siwrr.org.vn

 

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148
Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: www.siwrr.org.vn

© 2018  VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG. All Rights Reserved.