VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG
Trang chủ > Giới thiệu
Văn bản pháp lý

- Giấy đăng ký hoạt động KHCN A106;


- Giấy chứng nhận thành viên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam;


- Giấy công nhận:


+ LAS-XD 143 (PTN. Vật liệu xây dựng);
+ LAS-XD 155 (PTN. Nền móng địa kỹ thuật);
+ LAS-XD 1037 (PTN. Môi trường);
+ Quyết định dự án đầu tư Phòng thí nghiệm Thủy động lực…

Giới thiệu
Giới thiệu chung Văn bản pháp lý
Thủy lực
Vật liệu xây dựng
Nền móng địa kỹ thuật
Môi trường
Thủy động lực sông biển

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

 658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG

Ấp Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Website: labs.siwrr.org.vn

 

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148
Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: www.siwrr.org.vn

© 2018  VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG. All Rights Reserved.