VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG
Trang chủ > Các phòng thí nghiệm > Thủy lực
Danh sách thí nghiệm viên

DANH SÁCH THÍ NGHIỆM VIÊN THAM GIA THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC

 

TT Họ và Tên Phân công trách nhiệm
I Những cán bộ tham gia chính  
1 GS.TS.Tăng Đức Thắng Chuyên gia, Nghiên cứu viên cao cấp
2 PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải Giám đốc Trung tâm, Nghiên cứu viên cao cấp
3 ThS. Nguyễn Văn Hoạt Phó Giám đốc Trung tâm, Nghiên cứu viên
4 TS. Nguyễn Việt Dũng Nghiên cứu viên
5 ThS. Đào Việt Hưng Nghiên cứu viên
6 KS.Nguyễn Trọng Hiên Nghiên cứu viên
7 ThS. Phạm Ngọc Hải Nghiên cứu viên
8 KS.Vũ Quang Trung Nghiên cứu viên
9 ThS. Phạm Văn Giáp Nghiên cứu viên
10 ThS. Mai Trung Hiếu Nghiên cứu viên
11 ThS. Dương Thị Thùy Dung Nghiên cứu viên
12 KS. Nguyễn Thị Tú Anh Nghiên cứu viên
13 KS. Nguyễn Việt An Nghiên cứu viên
14 KS. Nguyễn Văn Nghĩa Nghiên cứu viên
II Cố Vấn Khoa học  
1 GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên Cố vấn Khoa học

 

Thủy lực
Chức năng, năng lực Chứng nhận, chứng chỉ Lý lịch khoa học Danh sách thí nghiệm viên Trang thiết bị Công trình đã thực hiện Hình ảnh hoạt động Đối tác hoạt động thí nghiệm
Vật liệu xây dựng
Nền móng địa kỹ thuật
Môi trường
Thủy động lực sông biển

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

 658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG

Ấp Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Website: labs.siwrr.org.vn

 

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148
Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: www.siwrr.org.vn

© 2019  VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG. All Rights Reserved.