VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG
Trang chủ > Các phòng thí nghiệm > Thủy lực
Danh sách thí nghiệm viên

DANH SÁCH THÍ NGHIỆM VIÊN THAM GIA THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC

 

TT

Họ Và Tên Phân Công Trách Nhiệm

I

Những cán bộ tham gia chính  

1

GS.TS. Tăng Đức Thắng Chuyên gia

2

TS. Nguyễn Thanh Hải Giám đốc Trung tâm, nghiên cứu viên chính

3

ThS. Nguyễn Văn Hoạt P. Giám đốc TT, Nghiên cứu viên

4

TS. Nguyễn Việt Dũng Nghiên cứu viên

5

ThS. Đào Việt Hưng Nghiên cứu viên

6

KS. Nguyễn Trọng Hiên Nghiên cứu viên

7

ThS. Phạm Ngọc Hải Nghiên cứu viên

7

KS. Vũ Quang Trung Nghiên cứu viên

8

ThS. Phạm Văn Giáp Nghiên cứu viên

9

ThS. Mai Trung Hiếu Nghiên cứu viên

10

ThS. Dương Thị Thuỳ Dung Nghiên cứu viên

11

KTV. Nguyễn Mạnh Quân Kỷ thuật viên

12

KS. Nguyễn Thị Tú Anh Nghiên cứu viên
13 KS. Nguyễn Việt An Nghiên cứu viên

II

Cố Vấn Khoa Học  

1

GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên Cố vấn khoa học

 

Thủy lực
Chức năng, năng lực Chứng nhận, chứng chỉ Lý lịch khoa học Danh sách thí nghiệm viên Trang thiết bị Công trình đã thực hiện Hình ảnh hoạt động Đối tác hoạt động thí nghiệm
Vật liệu xây dựng
Nền móng địa kỹ thuật
Môi trường
Thủy động lực sông biển

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

 658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG

Ấp Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Website: labs.siwrr.org.vn

 

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148
Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: www.siwrr.org.vn

© 2017  VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG. All Rights Reserved.