VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG
Trang chủ > Các phòng thí nghiệm > Vật liệu xây dựng
Chức năng, năng lực

Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng LAS-XD 143 được Bộ Xây dựng công nhận khả năng thục hiện các thí nghiệm theo Quyết định số 345/QĐ-BXD ngày 04/8/2010 và công nhận lại tại Quyết định số 1005/QĐ-BXD ngày 16/7/2007.

 

Danh mục các thí nghiệm được công nhận:

 

            1/ Thí nghiệm cơ lý ximăng
            2/ Thí nghiệm hỗn hợp bêtông và bêtông nặng
            3/ Thí nghiệm cốt liệu bêtông và vữa
            4/ Thí nghiệm thép xây dựng
            5/ Thí nghiệm bêtông nhựa
            6/ Thí nghiệm nhựa bitum
            7/ Thí nghiệm tại hiện trường (gồm 13 phép thử)
            8/ Thí nghiệm vữa xây dựng
            9/ Thí nghiệm cơ lý gạch xây
            10/ Thí nghiệm cơ lý gạch bêtông tự chèn
            11/ Thí nghiệm cơ lý gạch blốc bêtông
            12/ Thí nghiệm phụ gia bêtông và vữa
            13/ Thí nghiệm cơ lý gạch ximăng lát nền
            14/ Thí nghiệm vải địa kỹ thuật
            15/ Thí nghiệm dung dịch sét bentonit và vữa ximăng bentonit
            16/ Thí nghiệm khớp nối biến dạng PVC
            17/ Thí nghiệm dây théo bọc nhựa
            18/ Thí nghiệm bột bả tường

Vật liệu xây dựng
Chức năng, năng lực Chứng nhận, chứng chỉ Lý lịch khoa học Danh sách thí nghiệm viên Trang thiết bị Công trình đã thực hiện Hình ảnh hoạt động Đối tác hoạt động thí nghiệm
Thủy lực
Nền móng địa kỹ thuật
Môi trường
Thủy động lực sông biển

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

 658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG

Ấp Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Website: labs.siwrr.org.vn

 

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148
Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: www.siwrr.org.vn

© 2018  VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG. All Rights Reserved.