VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG
Trang chủ > Các phòng thí nghiệm > Vật liệu xây dựng
Danh sách thí nghiệm viên

Danh sách thí nghiệm viên Phòng thí nghiệm VLXD (LAS143)- Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

 

DANH SÁCH THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ CÁC LỌAI CHỨNG CHỈ ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

 

TT

Họ và tên

Nội dung chứng chỉ

 I Quản lý Phòng thí nghiệm

1

KS. Nguyễn Trung An Phó phòng thí nghiệm - Chứng nhận thử nghiệm Vật liệu xây dựng : Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường khu vực 2 cấp

2

ThS. Đoàn Văn Cừ Quản lý Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng :

Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị- Bộ xây dựng cấp

3

ThS. Vũ Đình Duyến   Quản lý Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng :

Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị- Bộ xây dựng cấp

II 

Lĩnh vực Vật liệu Xây dựng

1

ThS. Đoàn Văn Cừ Chứng nhận thử nghiệm Vật liệu xây dựng : Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường khu vực 2 cấp

2

ThS. Vũ Đình Duyến Chứng nhận thử nghiệm Vật liệu xây dựng : Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường khu vực 2 cấp

3

ThS.  Khương Lam Giang Chứng nhận thử nghiệm đất xây dựng, vật liệu làm nền và móng đường  : Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường khu vực 3 cấp

4

KS Đòan Xuân Trường Chứng nhận thử nghiệm Vật liệu xây dựng : Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường khu vực 2 cấp

5

KS. Lê Thanh Điền Chứng nhận thử nghiệm Vật liệu xây dựng : Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường khu vực 2 cấp

6

KS. Nguyễn Trung An Chứng nhận thử nghiệm Vật liệu xây dựng : Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường khu vực 2 cấp

7

KS. Lê Như Chiến Chứng nhận thử nghiệm Cơ lý bê tông  và Vật liệu xây dựng : Viện nghiên cứu Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Hà  Nội – Bộ Xây Dựng

8

KS. Đoàn Quốc Vương Chứng nhận thử nghiệm Cơ lý bê tông  và Vật liệu xây dựng : Viện nghiên cứu Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Hà  Nội – Bộ Xây Dựng

III

Lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng

1

TS. Khương Văn Huân Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, chứng nhận đủ diều kiện an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình Xây dựng: Viện nghiên Cứu Quản lý Kinh tế - Bộ xây dựng cấp

2

ThS. Vũ Đình Duyến Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ  kiểm định chất lượng công trình Xây dựng dân dụng & Công nghiệp- Giao thông -Thuỷ lợi-  Thuỷ điện do Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bô xây dựng

3

KS. Đoàn Xuân Trường Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ  kiểm định chất lượng công trình Xây dựng dân dụng & Công nghiệp- Giao thông -Thuỷ lợi-  Thuỷ điện do Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bô xây dựng

4

KS. Đoàn Quốc Vương Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ  kiểm định chất lượng công trình Xây dựng dân dụng & Công nghiệp- Giao thông -Thuỷ lợi-  Thuỷ điện do Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bô xây dựng

 

IV 

Lĩnh vực kiểm tra không phá hủy

1

TS. Khương Văn Huân Chứng nhận qua lớp Kiểm tra vật liệu bằng các phương pháp không phá hủy : Phân viện cơ học và Trung tâm hạt nhân T.p HCM cấp

2

KS. Lê Thanh Điền Chứng nhận kiểm tra chất lượng đường hàn bằng phương pháp siêu âm và từ tính – Trung tâm Khoa học công nghệ- Trường Đại Học Bách khoa Đà Nẵng

3

KS. Lê Như Chiến Chứng nhận kiểm tra tinh chất cơ lý vật liệu kim loại và liên kết hàn ( Kiểm tra đường hàn bằng phương pháp siêu âm và từ tính)- Viện nghiên cứu đào tạo cán bộ- Bộ xây dựng cấp

 V

Lĩnh vực giao thông

1

ThS.Vũ Đình Duyến Thí nghiệm viên chuyên ngành giao thông : Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải cấp

 VI

Lĩnh vực giám sát xây dựng & Thiết kế kết cấu công trình

1

ThS.Vũ ĐìnhDuyến -Giám sát thi công xây dựng công trình :Trường Đại học Bách Khoa T.p HCM cấp

- Chứng chỉ hành nghề thiết kế - Thẩm định kết cấu công trình xây dựng- Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp

Vật liệu xây dựng
Chức năng, năng lực Chứng nhận, chứng chỉ Lý lịch khoa học Danh sách thí nghiệm viên Trang thiết bị Công trình đã thực hiện Hình ảnh hoạt động Đối tác hoạt động thí nghiệm
Thủy lực
Nền móng địa kỹ thuật
Môi trường
Thủy động lực sông biển

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

 658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG

Ấp Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Website: labs.siwrr.org.vn

 

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148
Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: www.siwrr.org.vn

© 2019  VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG. All Rights Reserved.