VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG
Trang chủ > Các phòng thí nghiệm > Môi trường
Chức năng, năng lực

Thao tác trên nồi hấp tiệt trùng

Phòng thí nghiệm Môi trường LAS-XD 1037 được Bộ Xây dựng công nhận khả năng thực hiện các thí nghiệm theo Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 13/12/2010.
 

1. Tên phòng thí nghiệm: PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG – TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI
1.1 Địa chỉ: ấp Hòa Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
1.2 Điện thoại: 0983966355 
1.3 Trưởng phòng thí nghiệm: ThS. Đồng Thị An Thụy
Điện thoại (CQ): 0983966355 Email: ceste.siwrr@gmail.com
 

2. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Địa chỉ: 658 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP.Hồ chí Minh.
Điện thoại: (08) 39238320 – (08) 39244286 Fax: (08) 9235028
 

3. Lĩnh vực hoạt động: 
Phân tích các yếu tố môi trường đất, nước, không khí, thủy sinh; nghiên cứu khoa học, đào tạo, hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ và phân tích môi trường.
 

4. Chức năng, nhiệm vụ của phòng thí nghiệm:
4.1 Phòng thí nghiệm Môi trường LAS-XD 1037 được Bộ Xây dựng công nhận khả năng thực hiện các thí nghiệm theo Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 13/12/2010 và được tổ chức BSI công nhận chứng chỉ ISO 9001-2008. 
Phòng thí nghiệm có khả năng thực hiện các phép phân tích môi trường có tính chuyên môn hoá cao đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học (quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường), công tác đào tạo và dịch vụ phân tích như: phân tích & đánh giá chất lượng môi trường không khí, môi trường nước-nước thải, đất, bùn trầm tích, các yếu tố thủy sinh, chất thải rắn tuân thủ theo các phương pháp như ISO, EPA, TCVN, APHA…bao gồm các chỉ tiêu:
- Các thông số lý học nước: màu, mùi, độ đục, cặn hoà tan (TDS), cặn không tan (TSS)
- Các chỉ tiêu hoá học thông thường: pH, độ dẫn điện (EC), độ mặn, tổng độ kiềm, tổng độ cứng, canxi (Ca2+), magie (Mg2+), clo (Cl-), Flouride (F-), sulfate (SO42-), phospho (PO43-), tổng Phospho, Hydro Sulfur (H2S), Clo tự do, CO2 tự do trong nước.
- Các chỉ tiêu kim loại nặng: nhôm (Al), sắt (Fe), coban (Co), niken (Ni), đồng (Cu), kẽm (Zn), cadmi (Cd), chì (Pb), crôm (Cr)…
- Các chỉ tiêu nhóm nitơ: tổng hàm lượng đạm (TN), nitrit (NO2-), nitrat (NO3-), amoni (NH4+).
- Các chỉ tiêu ô nhiễm hữu cơ: oxy hoà tan (DO), nhu cầu oxy sinh hoá (BOD), nhu cầu oxy hoá học (COD), tổng hàm lượng Carbon (TOC). 
- Các chỉ tiêu vi sinh: Bao gồm tổng corliform, Fecal Coliform.
- Các thông số môi trường đất: pH, độ ẩm, độ dẫn riêng, Tổng nito, Nito dễ tiêu, Tổng lân, Lân dễ tiêu, Các bon hữu cơ, Hàm lượng carbonat, Sulphat, Tổng Bazơ trao đổi, Tổng caxi và mage, Nhôm trao đổi, Sắt di động…
4.2 Tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trường cho các cá nhân, xí nghiệp, công ty, nhà máy có yêu cầu… 
4.3 Phối hợp các chuyên gia trong và ngoài nước, đào tạo, hợp tác, nâng cao năng lực trong lĩnh vực phân tích môi trường.
 

Môi trường
Chức năng, năng lực Chứng nhận, chứng chỉ Lý lịch khoa học Danh sách thí nghiệm viên Trang thiết bị Công trình đã thực hiện Hình ảnh hoạt động Đối tác hoạt động thí nghiệm
Thủy lực
Vật liệu xây dựng
Nền móng địa kỹ thuật
Thủy động lực sông biển

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

 658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG

Ấp Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Website: labs.siwrr.org.vn

 

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148
Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: www.siwrr.org.vn

© 2019  VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG. All Rights Reserved.