VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG
Trang chủ > Các phòng thí nghiệm > Môi trường
Danh sách thí nghiệm viên

DANH SÁCH THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

 

STT

Họ và tên

Nội dung chứng chỉ

 

Phụ trách Phòng thí nghiệm

1

ThS. Đồng Thị An Thụy - Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 do Trung tâm Đào tạo & phát triển Sắc ký TP. HCM cấp năm 2010.

- Quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành xây dựng cấp năm 2007.

 

An toàn phòng thí nghiệm

2

ThS. Đồng Thị An Thụy Quản lý và kỹ thuật về an toàn phòng thí nghiệm do Trung tâm Đào tạo & phát triển Sắc ký TP. HCM cấp năm 2009

3

KTV. Nguyễn Ngọc Quốc Quản lý và kỹ thuật về an toàn phòng thí nghiệm do Trung tâm Đào tạo & phát triển Sắc ký TP. HCM cấp năm 2009.

 

Kỹ thuật phân tích  

4

ThS. Đồng Thị An Thụy Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và PCBs, do Trung tâm Đào tạo & phát triển Sắc ký TP. HCM cấp năm 2003.

5

ThS. Dương Công Chinh Phân tích vi sinh môi trường, do Trung tâm Đào tạo & phát triển Sắc ký TP. HCM cấp năm 2003.

6

ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang Phân tích các chỉ tiêu hoá-lý trong môi trường nước, nước thải, đất và bùn lắng, do Trung tâm Đào tạo & phát triển Sắc ký TP. HCM cấp năm 2010.

7

KS. Mai Thị Tuyết Tâm Phân tích các chỉ tiêu hoá-lý mẫu nước thải, do Trung tâm Đào tạo & phát triển Sắc ký TP. HCM cấp năm 2003.

8

CN. Huỳnh Đăng Ngọc Lan Phân tích các chỉ tiêu hoá-lý trong môi trường nước, nước thải, đất và bùn lắng, do Trung tâm Đào tạo & phát triển Sắc ký TP. HCM cấp năm 2010.

9

CN. Trần Thị Thu Hương Phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong môi trường nước và nước thải, do Trung tâm Đào tạo & phát triển Sắc ký TP. HCM cấp năm 2010.

10

CN. Nguyễn Kim Duyệt Phân tích các chỉ tiêu hoá-lý trong môi trường nước, do Trung tâm Đào tạo & phát triển Sắc ký TP. HCM cấp năm 2010.

11

KTV. Nguyễn Ngọc Quốc Phân tích kim loại nặng trong môi trường nước, nước thải, đất và bùn lắng bằng kỹ thuật quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) Phân tích các chỉ tiêu hoá-lý mẫu nước thải, do Trung tâm Đào tạo & phát triển Sắc ký TP. HCM cấp năm 2010.
Môi trường
Chức năng, năng lực Chứng nhận, chứng chỉ Lý lịch khoa học Danh sách thí nghiệm viên Trang thiết bị Công trình đã thực hiện Hình ảnh hoạt động Đối tác hoạt động thí nghiệm
Thủy lực
Vật liệu xây dựng
Nền móng địa kỹ thuật
Thủy động lực sông biển

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

 658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG

Ấp Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Website: labs.siwrr.org.vn

 

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148
Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: www.siwrr.org.vn

© 2018  VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG. All Rights Reserved.