VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG
Trang chủ > Các phòng thí nghiệm > Môi trường
Công trình đã thực hiện

Các công trình tiêu biểu

 

STT

Tên đề tài

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh tế – xã hội tới môi trường sông Thị Vải và vùng phụ cận. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

Đề tài cấp nhà nước

2008 – 2009

2

Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực Tp.HCM.

Đề tài cấp nhà nước

2009 – 2011

3

Nghiên cứu giải pháp tổng thể bảo đảm phát triển bền vững các trang trại nuôi tôm nước lợ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Đề tài, dự án cấp Bộ

2010 – 2013

4

Xây dựng năng lực, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao nhận thức về môi trường - gói thầu MT10 - Dự án Thủy Lợi Phước Hòa – khoản vay ADV số: 2025 – VIE (SF).

Đề tài, dự án cấp Bộ

2009 – 2011

5

Tư vấn giám sát lưu lượng nước các sông Bé, Sài Gòn, Đồng Nai và Vàm Cỏ Đông – Gói thầu MT5 – Dự án Thủy Lợi Phước Hòa – khoản vay ADV số: 2025 – VIE (SF)

Đề tài, dự án cấp Bộ

2009 – 2013

 

6

Tư vấn đánh giá tác động môi trường cho toàn bộ vùng 1 dự án chống ngập TP. Hồ Chí Minh. Hợp phần: Nguồn nước mặt.

Đề tài, dự án cấp Bộ

2009 -2010

7

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đê bao ven sông Sài Gòn (đoạn từ Rạch Sơn đến Cầu Đen, xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Đề tài, dự án cấp Bộ

2008

8

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường – tiểu dự án hệ thống thủy lợi An Sơn – Lái Thiêu.

Đề tài, dự án cấp Bộ

2008

9

Xây dựng các mô hình thử nghiệm xử lý nước thải giàu chất hữu cơ bằng phương sinh học kỵ khí có bổ sung chế phẩm sinh học.

Đề tài, dự án cấp Bộ

2003-2006

10

Nghiên cứu tiền khả thi dự án cải thiện môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, TP HCM. Hợp phần: Thoát và xử lý nước thải.

Đề tài, dự án cấp Bộ

2003

11

Nghiên cứu khả năng trao đổi chì giữa nước và bùn đáy trên các mô hình thử nghiệm làm cơ sở đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm chì trên sông Thị Vải.

Đề tài cấp cơ sở

2010-2011

12

Nghiên cứu biện pháp xử lý chất thải từ nuôi cá tra bằng biện pháp sinh học đơn giản.

Đề tài cấp cơ sở

2009-2010

13

Nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải cho các nhà máy chế biến khoai mì quy mô nhỏ vùng miền Đông Nam bộ.

Đề tài cấp cơ sở

2009-2010

14

Nghiên cứu và đề xuất chế độ nước thích hợp cho hồ rừng khu vực rừng tràm U Minh Thượng.

Đề tài cấp cơ sở

2008-2009

15

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng để xử lý nước thải sinh hoạt trên kênh tiêu hở ở các vùng đô thị.

Đề tài cấp cơ sở

2008 – 2009

16

Nghiên cứu áp dụng mô hình hai chiều MIKE 21 ECOLab tính toán chất lượng nước trên sông Hậu (đoạn từ Long Xuyên đến thành phố Cần Thơ).

Đề tài cấp cơ sở

2008-2009

17

Nghiên cứu biến động môi trường vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long dưới tác động của con người và đề xuất giải pháp giảm thiểu (Thực hiện cho Hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít thuộc tỉnh Trà Vinh).

Đề tài cấp cơ sở

2008-2009

18

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp KHCN nhằm giảm thiểu xu thế phú dưỡng hóa đối với các hồ chứa phục vụ cho cấp nước và du lịch.

Đề tài cấp cơ sở

2005-2007

19

Đánh giá tổng quan tác động môi trường xuyên biên giới giữa Campuchia và Việt Nam, kiến nghị các giải pháp cho Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Đề tài cấp cơ sở

2004

20

Những giá trị môi trường chịu tác động bởi dòng chảy sông Mê Công ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Đề tài cấp cơ sở

2004

21

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý hệ thống thủy lợi vùng trồng lúa và nuôi trồng thủy sản thành phố Cần Thơ.

Đề tài, dự án cấp tỉnh

2009-2011

22

Đánh giá tác động môi trường Dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao, tỉnh An Giang.

Đề tài, dự án cấp tỉnh

2010

23

Đánh giá tác động môi trường Dự án Hệ thống thủy lợi Tiểu vùng III – Nam Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Đề tài, dự án cấp tỉnh

2010

24

Đánh giá tác động môi trường dự án vận tải lòng hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh.

Đề tài, dự án cấp tỉnh

2010

25

Đánh giá tác động môi trường Dự án Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Đề tài, dự án cấp tỉnh

2009

26

Lập báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư khi dự án hoàn thành kênh T3 – Ba Hòn, tỉnh Kiên Giang”.

Đề tài, dự án cấp tỉnh

2010

27

Lập báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư khi dự án hoàn thành kênh Hà Giang, tỉnh Kiên Giang”.

Đề tài, dự án cấp tỉnh

2010

28

Giải pháp tổng hợp xử lý nước thải cho các khu công nghiệp ở Việt Nam (AKIZ). nghiên cứu điển hình tại Khu công nghiệp Trà Nóc – Cần Thơ. Hợp phần: Xử lý kỵ khí nước thải công nghiệp kết hợp thu hồi năng lượng.

Dự án hợp tác quốc tế

2010-2014

29

Quản lý bền vững xói lở bờ dọc bờ sông Mê Công ở Cam-pu-chia và Việt Nam.

Dự án hợp tác quốc tế

2007-2009

30

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng để xử lý nước thải sinh hoạt trên kênh tiêu hở ở các vùng đô thị.

Dự án hợp tác quốc tế

2008-2009

31

Đánh giá tác động của thượng lưu và triều biển đông tới sự phân bố mặn ở các nhánh sông Mê Công trong mùa khô, Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam.

Dự án hợp tác quốc tế

2004-2008

32

Chính sách tăng cường và hệ thống hóa sự tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia (PSP) vào việc đẩy mạnh cơ sở hạ tầng về sử lý nước thải và nước cấp ở Đông Nam Á. Chương trình Asia – Pro Eco programme - EuropeAid/11/11760/C/G.

Dự án hợp tác quốc tế

2005-2007

33

Khuyến khích mô hình thương mại và đầu tư ở Châu Á “Hệ thống xử lý môi trường lắp ghép trọn gói (PEPS)” - Chương trình Asia Pro Eco – TH/Asia Pro Eco/04 (101301). 2005 – 2006.

Dự án hợp tác quốc tế

2005 – 2006

34

Nghiên cứu tổng hợp nguồn nước và dòng chảy môi trường nhằm bảo vệ hệ sinh thái và phát triển bền vững ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. Hợp phần:đánh giá và dự báo chất lượng nước ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Dự án hợp tác quốc tế

2005 – 2006

35

Nghiên cứu sử dụng tổng hơp nguồn nước ở lưu vưc sông Đồng Nai phục vụ phát triển kinh tế xã hội miền Đông Nam Bộ. Hợp phần: đánh giá và dự báo chất lượng nước ở lưu vưc sông Đồng Nai.

Dự án hợp tác quốc tế

2005 – 2006

36

Đánh giá và quản lý chất lượng nước ở các hệ thống thuỷ lợi, cụ thể hệ thống thuỷ lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn.

Dự án hợp tác quốc tế

2003 – 2004

37

Giám sát môi trường và chương trình hành động môi trường công trình thủy lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Dự án hợp tác quốc tế

2001-2002

38

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho sinh hoạt, Xã Kiến Bình, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

Dự án hợp tác quốc tế

2002

39

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho sinh hoạt, Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An.

Dự án hợp tác quốc tế

2001

40

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho sinh hoạt, Xã Nhơn Ninh, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

Dự án hợp tác quốc tế

2000

 

Môi trường
Chức năng, năng lực Chứng nhận, chứng chỉ Lý lịch khoa học Danh sách thí nghiệm viên Trang thiết bị Công trình đã thực hiện Hình ảnh hoạt động Đối tác hoạt động thí nghiệm
Thủy lực
Vật liệu xây dựng
Nền móng địa kỹ thuật
Thủy động lực sông biển

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

 658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG

Ấp Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Website: labs.siwrr.org.vn

 

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148
Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: www.siwrr.org.vn

© 2018  VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG. All Rights Reserved.