VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG
Trang chủ > Các phòng thí nghiệm > Thủy động lực sông biển
Chức năng, năng lực

Chức năng nhiệm vụ

 

Kè Long Toàn (Phòng nghiên cứu

động lực sông, ven biển và công trình

bảo vệ bờ)

 - Nghiên cứu các vấn đề thuộc diễn biến lòng sông ở trạng thái tự nhiên và sau khi có công trình, quy luật hình thái sông; động lực dòng sông; sự ổn định và phát triển các cù lao trên sông; nghiên cứu thủy văn: sóng, gió, triều sông…
- Nghiên cứu ứng dụng các vật liệu mới, công nghệ mới trong thiết kế, thi công công trình bảo vệ bờ.
- Nghiên cứu công trình chống xói lở, ổn định bờ sông, thông qua thí nghiệm các mô hình vật lý và mô hình toán, nghiên cứu các vấn đề thuộc động lực sông, diễn biến lòng dẫn, quy hoạch, thiết kế công trình bảo vệ tổng thể và cục bộ bờ sông.
- Tư vấn kỹ thuật, giám sát, thẩm tra các dự án, công trình thuộc lĩnh vực động lực sông và công trình bảo vệ bờ.
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sinh viên đại học, sau đại học về các lĩnh vực trên.
 

Công trình bảo vệ bờ sông Tiền khu vực thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; Chiều dài 947m, xây dựng năm 2003

Năng lực


- Nghiên cứu các quy luật cơ bản của động lực học sông ngòi, quy luật diễn biến dòng sông, hình thái và động lực học dòng chảy, tác động của biến đổi khí hậu;
- Nghiên cứu các vấn đề về dòng chảy, thủy triều, sóng và lòng dẫn để trị sông chống xói lở, phục vụ giao thông vận tải thủy và đa ngành;
- Nghiên cứu tổng thể và chi tiết các yếu tố gây nên hiện tượng xói lở bờ sông, bờ biển: Cảnh báo, dự báo xói lở để phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai do sạt lở bờ;
- Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về vật liệu mới, công nghệ mới phù hợp với điều kiện tự nhiên, dự án thử nghiệm trong công tác bảo vệ bờ.
- Thông qua thí nghiệm mô hình vật lý để nghiên cứu giải pháp và xác định tối ưu hình thức, kết cấu dạng công trình bảo vệ bờ;
- Tư vấn lập quy hoạch, dự án, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thẩm định, giám sát công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển và các vấn đề thuộc động lực sông; Thiết kế các loại dạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp theo đặc điểm điều kiện tự nhiên của từng vùng thuộc các tỉnh phía Nam;
- Xây dựng qui trình thiết kế công trình bảo vệ bờ;
- Đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực động lực sông và công trình bảo vệ bờ.
- Công cụ sử dụng: các phần mềm Mike11, Mike 21, Mike 21C, Mapinfo, Microstation, Geoslope, Plaxis, Sap2000 (phiên bản mới cập nhật) v.v…
- Thiết bị khảo sát: Địa hình (GPS 4800, máy đo sâu hồi âm ECHOTRACT...), thủy văn (Máy ADCP…). Các phần mềm xử lý số liệu Hydro (xử lý số liệu địa hình), ADCP (xử lý số liệu dòng chảy), Trimble geomatics office (xử lý số liệu địa hình)… 
- Phòng thí nghiệm Thủy động lực phía Nam (vốn đầu tư xây dựng 70 tỷ đồng).

Thủy động lực sông biển
Chức năng, năng lực Chứng nhận, chứng chỉ Lý lịch khoa học Danh sách thí nghiệm viên Trang thiết bị Công trình đã thực hiện Hình ảnh hoạt động Đối tác hoạt động thí nghiệm
Thủy lực
Vật liệu xây dựng
Nền móng địa kỹ thuật
Môi trường

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

 658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG

Ấp Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Website: labs.siwrr.org.vn

 

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148
Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: www.siwrr.org.vn

© 2018  VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG. All Rights Reserved.